โอกาสด้านวิทยาการหุ่นยนต์ในอินเดีย

โอกาสด้านวิทยาการหุ่นยนต์ในอินเดีย

ทุกที่ที่คุณมอง หุ่นยนต์ดูเหมือนจะเป็นคำศัพท์ ในความเป็นจริงแม้แต่คนธรรมดาก็ยังมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการใช้หุ่นยนต์มากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การป้องกันประเทศ ยานยนต์ พลังงานปรมาณู อวกาศ สิ่งทอ โลหะ และการผลิตมีการใช้หุ่นยนต์เพื่อปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โกดัง โรงงาน ศูนย์บำบัด หรือห้องผ่าตัด ในความเป็นจริง 

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว หุ่นยนต์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของ

ทุกสาขาอาชีพ ไม่นานมานี้ คาเฟ่ในโตเกียวเปิดตัวโดยใช้บริกรหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ Minato Ward สูง 4 ฟุตถูกควบคุมโดยผู้ที่มีความพิการทางร่างกาย เช่น โรคเส้นโลหิตตีบด้านข้างอะไมโอโทรฟิก (ALS – โรคเซลล์ประสาทสั่งการรูปแบบหนึ่ง) จากระยะไกล ทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอื่นที่ไม่สามารถทำได้ ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และช่องทางใหม่ ๆ กำลังเปิดขึ้นเมื่อเราพูด

สาขาวิทยาการหุ่นยนต์

วิทยาการหุ่นยนต์เป็นสาขาวิศวกรรมสหสาขาวิชาชีพที่รวมสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะปฏิวัติอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับที่ระบบคอมพิวเตอร์ทำเมื่อสองสามทศวรรษก่อน อย่างไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาอย่างอินเดียยังตามหลังอยู่มาก

วิทยาการหุ่นยนต์สามารถเป็นดั่งสวรรค์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการกับปริมาณการผลิตจำนวนมากและต้องการการตรวจสอบคุณภาพบ่อยครั้ง ดังนั้นระบบอัตโนมัติจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ ยา เครื่องมือวิศวกรรม และภาคยานยนต์ ใช้ได้กับทุกภาคส่วนที่จัดเก็บ ประกอบ และขนส่งผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่วิทยาการหุ่นยนต์กำลังสร้างชื่อเสียง ได้แก่ การผลิต เภสัชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์และการตรวจสอบ การป้องกันประเทศ และการศึกษา

โอกาสในการผลิต

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ที่มีทักษะจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิต และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมจะสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทในท้องถิ่น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูง ระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่วนหุ่นยนต์ในอินเดีย

ทั้งหมดนี้กลับมาที่การศึกษา อินเดียจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคตที่มีแนวโน้มว่าจะถูกครอบงำโดย AI และ Robotics การนำวิทยาการหุ่นยนต์มาใช้ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ในอินเดียเป็นไปอย่างเชื่องช้า และแน่นอนว่าจะมีโอกาสมากมายในอนาคต

ในอินเดีย

ด้วยความต้องการวิทยาการหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย ไม่มีการปฏิเสธความจริงที่ว่าอินเดียต้องเอาชนะความท้าทายมากมายเพื่อที่จะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์ ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถนำเสนอส่วนประกอบและฮาร์ดแวร์ “Made In India” ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Robotics ด้วยความพยายามที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง อนาคตของ Robotics ดูเหมือนจะสดใสในอินเดียและสามารถปูทางไปสู่อนาคตที่สดใสในอนาคตสำหรับเยาวชนของชาติที่ยิ่งใหญ่ของเรา

เมื่อคุณทำระยะฮาร์ดหลาสำเร็จแล้วเท่านั้น คุณจึงจะได้รับสิทธิ์

ในการแนะนำความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย แสดงให้ทีมที่มีอยู่เห็นว่าพวกเขาต้องการและสมควรได้รับเวลาในการปรับตัวเข้าหาคุณ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับพวกเขา และคุณจะได้เริ่มงานโดยปูทางสู่ความสำเร็จใหม่ในสถานที่ทำงานนั้นตั้งแต่เริ่มแรก

ที่เกี่ยวข้อง: 3 วิธีในการเพิ่มความเห็นอกเห็นใจทำให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. เชี่ยวชาญในการจัดการกับความเครียดในที่ทำงานและเพิ่มความยืดหยุ่น

องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญของความพิการทั่วโลกและอุบัติการณ์ของภาวะสุขภาพจิตในผู้ประกอบการและผู้จัดการอาวุโสกำลังได้รับการบันทึกไว้มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณสามารถสาธิต สอน และสนับสนุนคนที่คุณเป็นผู้นำหรือทำงานควบคู่ไปกับความสำเร็จที่สามารถบรรลุได้โดยไม่ต้องจุดเทียนที่ปลายทั้งสองด้าน คุณจะดึงดูดความสนใจของผู้ก้าวหน้ารุ่นก่อนได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานเชิงรุกกับนักจิตวิทยาด้านประสิทธิภาพหรือนักบำบัดจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจและอารมณ์ของคุณอย่างมากเมื่อเผชิญกับความเครียดในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเห็นคุณเร่งขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน คนอื่นๆ มักจะเชียร์ให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการงานด้วยการทำตามแบบอย่างที่โดดเด่นของคุณ เมื่อคุณก้าวหน้า พวกเขาก็เช่นกัน

Credit : สล็อต